تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
کارت دانشجویی

گم شدن کارت دانشجویی و درخواست المثنی

اولین کاری که موقع گم شدن کارت دانشجویی یا سرقت آن باید کرد چاپ آگهی مفقودی کارت دانشجویی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار بخاطر جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است.
  • شنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۲
رفتن به بالا