تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰

متن مفقودی مدرک دانشگاهی

متن مفقودی مدرک دانشگاهی شامل مشخصات فرد، رشته، سال ورودی و فارغ التحصیلی می باشد.
  • دوشنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۲

متن آگهی مفقودی دانشنامه

متن آگهی مفقودی دانشنامه شامل مشخصات فردی و دانشگاه می باشد.
  • شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲
مدارک

صدور دانشنامه المثنی

مدارک گرفتن المثنی مدرک دانشگاه آزاد اسلامی

در این نوشتار به مدارک گرفتن المثنی مدرک دانشگاه آزاد اسلامی بویژه دانشنامه و مدرک موقت اشاره خواهیم کرد.
  • سه شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
کارت دانشجویی

گم شدن کارت دانشجویی و درخواست المثنی

اولین کاری که موقع گم شدن کارت دانشجویی یا سرقت آن باید کرد چاپ آگهی مفقودی کارت دانشجویی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار بخاطر جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است.
  • شنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۲
سامانه چاپ آگهی در روزنامه

چاپ مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه

چاپ مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه یکی از الزامات دانشگاه برای صدور مجدد دانشنامه است.
  • دوشنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۲
رفتن به بالا