تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
اسناد خودرو

متن آگهی فقدان اسناد فروش خودرو

در متن آگهی فقدان اسناد فروش خودرو مشخصات مالک و خودرو قید می شود.
  • جمعه، ۱۳ بهمن ۱۴۰۲
سند ملک

گم شدن سند مالکیت ملک

چاپ متن مفقوی یا گم شدن سند مالکیت ملک ( آپارتمان/ مغازه/ زمین/ کارگاه/.... ) در روزنامه یکی از مواردی است که برای گرفتن المثنی لازم می باشد.
  • یکشنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۲
دفتر روزنامه سراسری

چاپ آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 در روزنامه

چاپ آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار یکی از شرایط اخذ سند است.
  • جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲
چاپ آگهی مفقودی در روزنامه

متن آگهی مفقودی سند کمپانی خودرو

متن آگهی مفقودی سند کمپانی شامل مشخصات خودرو و مالک می باشد.
  • سه شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
رفتن به بالا