تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
مفقودی

مفقودی گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت

صلاحیت پیمانکاری شرکت یکی از اسنادی است که در صورت مفقودی باید در روزنامه کثیرالانتشار سراسری منتشر گردد.
  • سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
مفقودی کارت بازرگانی

متن مفقودی کارت بازرگانی شرکت

متن مفقودی کارت بازرگانی شرکت به مشخصات پروانه شرکت و مدیر عامل آن اشاره می شود.
  • پنجشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
چاپ آگهی مجمع عمومی

متن آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه سراسری

در متن آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه سراسری به شماره ثبت شرکت، شناسه ملی، موضوعات جلسه، تاریخ و مکان برگزاری مجمع عمومی اشاره دارد.
  • پنجشنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۲

چاپ متن آگهی انحلال شرکت در روزنامه

متن آگهی انحلال شرکت در روزنامه به مشخصات اسم شرکت، شماره ثبت، نشانی و .... اشاره دارد.
  • جمعه، ۱۵ دی ۱۴۰۲
چاپ آگهی ثبت و تغییرات شرکت در روزنامه

چاپ آگهی تغییرات شرکت در روزنامه

ثبت آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار یکی از ضروریات شرکت ها می باشد.
  • جمعه، ۱۲ آبان ۱۴۰۲
رفتن به بالا