تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
چاپ آگهی مجمع عمومی

متن آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه سراسری

در متن آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه سراسری به شماره ثبت شرکت، شناسه ملی، موضوعات جلسه، تاریخ و مکان برگزاری مجمع عمومی اشاره دارد.
  • سه شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۳
مفقودی فرم و نقشه

چاپ مفقودی فرم و نقشه گاز در روزنامه

چاپ مفقودی فرم و نقشه گاز در روزنامه یکی از اولین اقدامات بعد از گم شدن این مدارک است.
  • جمعه، ۱۵ دی ۱۴۰۲
رفتن به بالا