تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰

متن مفقودی مدرک دانشگاهی

متن مفقودی مدرک دانشگاهی شامل مشخصات فرد، رشته، سال ورودی و فارغ التحصیلی می باشد.
  • پنجشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۳
مفقودی مهر بیمه

متن مفقودی مهر بیمه در روزنامه

در متن مفقودی مهر بیمه در روزنامه به نام بیمه، کد نمایندگی و شخص اشاره می شود.
  • یکشنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۳
شناسنامه اسب

متن مفقودی پاسپورت /شناسنامه اسب در روزنامه

 مفقودی پاسپورت یا شناسنامه اسب نمونه ای دیگر از آگهی هایی است که در روزنامه کثیرالانتشار سراسری منتشر می شود.
  • جمعه، ۲۲ تیر ۱۴۰۳
مفقودی مهر نظام مهندسی

متن مفقودی مهر نظام مهندسی

متن مفقودی مهر نظام مهندسی به مشخصات فرد و شماره های درج شده در پروانه اشاره دارد.
  • شنبه، ۰۹ تیر ۱۴۰۳
گم شدن کارت پایان خدمت سربازی

متن آگهی مفقودی کارت پایان خدمت در روزنامه

در آگهی مفقودی کارت پایان خدمت سربازی در روزنامه برخی از اطلاعات روی کارت قید می شود.
  • جمعه، ۰۸ تیر ۱۴۰۳
چاپ آگهی ابلاغ

چاپ ابلاغیه اداره کار در روزنامه

در این نوشتار به چاپ متن آگهی ابلاغ وقت رسیدگی اداره کار در روزنامه کثیرالانتشار سراسری اشاره می کنیم.
  • سه شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۳
چاپ آگهی مجمع عمومی

متن آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه سراسری

در متن آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه سراسری به شماره ثبت شرکت، شناسه ملی، موضوعات جلسه، تاریخ و مکان برگزاری مجمع عمومی اشاره دارد.
  • سه شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۳
کارت ملی هوشمند

چاپ مفقودی کارت هوشمند ملی در روزنامه

راهنمای چاپ مفقودی کارت هوشمند ملی در روزنامه کثیرالانتشار سراسری
  • سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
مفقودی

مفقودی گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت

صلاحیت پیمانکاری شرکت یکی از اسنادی است که در صورت مفقودی باید در روزنامه کثیرالانتشار سراسری منتشر گردد.
  • سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
مفقودی دفترچه

مفقودی دفترچه ثبت ساعت راننده

نحوه چاپ آگهی مفقودی دفترچه ثبت ساعت راننده در روزنامه کثیرالانتشار هدف اصلی این نوشتار می باشد.
  • یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
رفتن به بالا