تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
چاپ آگهی مجمع عمومی

متن آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه سراسری

در متن آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه سراسری به شماره ثبت شرکت، شناسه ملی، موضوعات جلسه، تاریخ و مکان برگزاری مجمع عمومی اشاره دارد.
  • پنجشنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۲
چاپ آگهی مجمع در روزنامه

متن تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

متن تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به روز و ساعت جلسه و همچنین دستور جلسه اشاره دارد.
  • چهارشنبه، ۰۶ دی ۱۴۰۲
آگهی دغوت به مجمع

چاپ آگهی دعوت به مجمع در روزنامه کار و کارگر

چاپ آگهی دعوت به مجمع در روزنامه کار و کارگر
  • پنجشنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۲
چاپ آگهی مجمع در روزنامه

چاپ آگهی دعوت مجمع در روزنامه نسل فردا

چاپ آگهی دعوت مجمع در روزنامه نسل فردا در زمینه های مجمع عمومی عادی، فوق العاده و... صورت می گیرد.
  • دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۲
همشهری

چاپ آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت در روزنامه همشهری

چاپ آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت در روزنامه همشهری بعد از مزایده و مناقصه رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
  • یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۲
رفتن به بالا