تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰

متن مفقودی مدرک دانشگاهی

متن مفقودی مدرک دانشگاهی شامل مشخصات فرد، رشته، سال ورودی و فارغ التحصیلی می باشد.
  • دوشنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۲

متن آگهی مفقودی دانشنامه

متن آگهی مفقودی دانشنامه شامل مشخصات فردی و دانشگاه می باشد.
  • شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲

موقع گم شدن مدرک دانشگاهی چه کنیم؟

گم شدن مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد، پیام نور و سراسری، فرم مفقودی مدرک فارع التحصیلی دانشگاه و دانشنامه، چاپ آگهی مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه از جمله عناوینی است که در این مطلب بدان اشاره خواهیم کرد.
  • شنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۲
رفتن به بالا