تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
  • پنجشنبه، ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ :: ۰۰:۲۰

نمونه متن وکالت نامه خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک برای انجام مراحل کاری را در متن زیر بخوانید.

چاپ مفقودی برگ وکالت نامه 

به گزارش سایت چاپ آگهی، حضور در دفترخانه و شرایط دادن وکالت کاری و آشنایی با نمونه متن وکالت نامه خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک، یکی از مواردی است که هر فردی باید از مفاد آن اطلاع داشته باشد.

نمونه متن وکالت نامه خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک

دفتر استاد رسمی  شماره …… به نشانی…………………..

موکل : آقا/خانم ……….. فرزند ……… شماره شناسنامه …………..و کد ملی……………… صادره …….. متولد …………… و کد پستی …….. به نشانی……….

 وکیل: آقا/خانم ……….. فرزند ……… شماره شناسنامه …………..و کد ملی……………… صادره …….. متولد …………… و کد پستی …….. به نشانی…………

مورد وکالت : مراجعه به ادرات و دوائر انتظامی و راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری و شهرداری و دارایی و بانکها و دریافت خسارت از هر یک از شرکتهای بیمه و سایر ادارات و سازمانهای مربوطه و موسسه رهگشا و درخواست و اقدام به اخذ رونوشت مدارک مالکیت خودرو و معرفی به شرکتها جهت فک رهن و پرداخت اقساط معوقه و دیر کرد آنها به هر مبلغ و میزان و دریافت چکهای تضمین نزد شرکت و دریافت نامه فک رهن پس از رفع موانع قانونی اداری و پرداخت حقوق دولتی و هزینه های متعلقه و مربوط و سپردن تعهد لازم بصورت الزام يا التزام و تکمیل و امضای و اوراق و فرم ها و نامه های مربوطه که از طرف ادارات مربوطه ارائه و تنظیم و تکمیل آنها که جهت شماره گذاری اتومبیل فوق الذکر لازم باشد و جهت رفع توقیف و خروج از پارکینگ و اخذ المثنی شناسنامه مالکیت و سند کمپانی و ثبت نام در طرح نقدی یا جایگزینی خودروهای فرسوده و اسقاط نمودن خودرو دریافت کلیه مفاصا حسابها و نهایتا انجام هر امری از امور که برای مورد وکالت لازم باشد که منتهی به تعویض پلاک مورد وکالت گردد و سپس اقدام به فروش انتقال قطعی وسیله نقلیه……….  تیپ …………  مدل …………..به رنگ ………………… و شماره شاسی ………………… و شماره موتور ………………… نوع سوخت………………… با شماره پلاک ………………… با تمام لوازم حسب الاظهار ابتیاعی موکل به هرکس ولو بشخص خود به هر مبلغ و اخذ وجه که وکیل صلاح بداند و اسقاط کافه اختیارات و امضای ذیل اوراق و ثبت دفتر که حسب الاقرار کارت هوشمند سوخت و بیمه نامه مربوط به اتومبیل فوق الذکر تحویل خریدار گردیده است با حق توکیل بغیر و لوکرارا مبلغ مورد وکالت جهت تقویم و محاسبه حق الثبت ………………… ریال هزينه حق التحرير بمبلغ ………………… ریال و مالیات نقل و انتقال ………………… ریال و ………………… ریال بعنوان ……….درصد مالیات بر ارزش افزوده کلهم اجمعین طی سامانه الکترونیکی دریافت و قبض
رسید صادر گردید. حدود اختیارات امضای و اقدام و عمل وکیل در تمام مراحل و در نزد تمام مراجع رسمی و غیر رسمی جایگزین امضای و اقدام و عمل موکل بوده و رسمیت دارد.

این سند روی اوراق شماره های ………………… و ………………… تنظیم و هزینه طی سامانه الکترونیکی پرداخت و مدارک مربوطه تسلیم شد.

در این باره بخوانید:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به بالا