تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
  • جمعه، ۰۹ تیر ۱۴۰۲ :: ۱۰:۵۶

در متن آگهی فقدان اسناد فروش خودرو مشخصات مالک و خودرو قید می شود.

به گزارش سایت چاپ آگهی، اینجانب ……… با کدملی ………. مالک خودرو ……….. به شماره انتظامی ……….. به شماره شاسی ………. و شماره موتور……… به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت …… روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ……….به آدرس ……………………. مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

متن آگهی فقدان اسناد فروش خودرودیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به بالا