تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
مفقودی مهر نظام مهندسی

متن مفقودی مهر نظام مهندسی

متن مفقودی مهر نظام مهندسی به مشخصات فرد و شماره های درج شده در پروانه اشاره دارد.
  • چهارشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۲

متن مفقودی مدرک دانشگاهی

متن مفقودی مدرک دانشگاهی شامل مشخصات فرد، رشته، سال ورودی و فارغ التحصیلی می باشد.
  • دوشنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۲
چاپ مفقودی مدارک خودرو

متن آگهی مفقودی مدارک خودرو

متن آگهی مفقودی مدارک خودرو شامل مشخصات خودرو و مالک می باشد.
  • جمعه، ۰۸ دی ۱۴۰۲
چاپ آگهی مجمع در روزنامه

متن تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

متن تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به روز و ساعت جلسه و همچنین دستور جلسه اشاره دارد.
  • چهارشنبه، ۰۶ دی ۱۴۰۲
The missing text of the vehicle document

متن آگهی مفقودی برگ سبز خودرو

متن آگهی مفقودی برگ سبز خودرو شامل مشخصات مالک و خودرو می باشد.
  • دوشنبه، ۰۴ دی ۱۴۰۲
مفقودی زمین

متن مفقودی برگه های واگذاری زمین

متن مفقودی برگه های واگذاری زمین به شماره برگه ها سهام و اشاره دارد.
  • یکشنبه، ۰۳ دی ۱۴۰۲
تایید مالکیت ملک در روزنامه

چاپ آگهی ملک در روزنامه برای احداث جایگاه سوخت

راهنمای چاپ آگهی ملک در روزنامه برای احداث جایگاه سوخت ( گازوئیل - پمپ بنزین و گاز CNG )
  • پنجشنبه، ۳۰ آذر ۱۴۰۲
مفقودی کارت هوشمند راننده

متن مفقودی کارت هوشمند خودرو

کارت هوشمند خودرو برای خودروهای باری و مسافرکشی کاربرد دارد.
  • یکشنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۲
سند ملک

گم شدن سند مالکیت ملک

چاپ متن مفقوی یا گم شدن سند مالکیت ملک ( آپارتمان/ مغازه/ زمین/ کارگاه/.... ) در روزنامه یکی از مواردی است که برای گرفتن المثنی لازم می باشد.
  • یکشنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۲
آگهی فراخوان در روزنامه

نمونه آگهی فراخوان انتخاب حسابرس در روزنامه

متن و نمونه آگهی فراخوان انتخاب حسابرس در روزنامه
  • جمعه، ۲۴ آذر ۱۴۰۲
رفتن به بالا