تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰

متن مفقودی مدرک دانشگاهی

متن مفقودی مدرک دانشگاهی شامل مشخصات فرد، رشته، سال ورودی و فارغ التحصیلی می باشد.
  • پنجشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۳
مفقودی مهر بیمه

متن مفقودی مهر بیمه در روزنامه

در متن مفقودی مهر بیمه در روزنامه به نام بیمه، کد نمایندگی و شخص اشاره می شود.
  • یکشنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۳
شناسنامه اسب

متن مفقودی پاسپورت /شناسنامه اسب در روزنامه

 مفقودی پاسپورت یا شناسنامه اسب نمونه ای دیگر از آگهی هایی است که در روزنامه کثیرالانتشار سراسری منتشر می شود.
  • جمعه، ۲۲ تیر ۱۴۰۳
مفقودی مهر نظام مهندسی

متن مفقودی مهر نظام مهندسی

متن مفقودی مهر نظام مهندسی به مشخصات فرد و شماره های درج شده در پروانه اشاره دارد.
  • شنبه، ۰۹ تیر ۱۴۰۳
گم شدن کارت پایان خدمت سربازی

متن آگهی مفقودی کارت پایان خدمت در روزنامه

در آگهی مفقودی کارت پایان خدمت سربازی در روزنامه برخی از اطلاعات روی کارت قید می شود.
  • جمعه، ۰۸ تیر ۱۴۰۳

متن مفقودی کارت موتورسیکلت

متن مفقودی کارت موتورسیکلت شامل مشخصات موتورسیکلت و صاحب آن است.
  • شنبه، ۰۲ تیر ۱۴۰۳
چاپ آگهی دعوت از بستانکاران در روزنامه

چاپ آگهی دعوت از بستانکاران در روزنامه

نمونه چاپ آگهی دعوت از بستانکاران در روزنامه سراسری کثیرالانتشار
  • جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
چاپ آگهی ابلاغ

چاپ ابلاغیه اداره کار در روزنامه

در این نوشتار به چاپ متن آگهی ابلاغ وقت رسیدگی اداره کار در روزنامه کثیرالانتشار سراسری اشاره می کنیم.
  • سه شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۳
چاپ آگهی مجمع عمومی

متن آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه سراسری

در متن آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه سراسری به شماره ثبت شرکت، شناسه ملی، موضوعات جلسه، تاریخ و مکان برگزاری مجمع عمومی اشاره دارد.
  • سه شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۳
چاپ مفقودی برگ وکالت نامه 

متن مفقودی وکالت نامه در روزنامه

در این قسمت به شرح متن مفقودی وکالت نامه در روزنامه می پردازیم/
  • پنجشنبه، ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
رفتن به بالا