تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
  • سه شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ :: ۰۱:۱۴

متن آگهی مفقودی سند کمپانی شامل مشخصات خودرو و مالک می باشد.

چاپ مفقودی مدارک خودرو

 

به گزارش سایت چاپ آگهی،نمونه متن آگهی مفقودی سند کمپانی بدین شرح است.

سند کمپانی خودرو ……………… به شماره پلاک ……………… به رنگ ……………… مدل سال ……………… شماره شاسی ……………… و شماره موتور ……………… به نام ……………… و به شماره ملی ……………… مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نمونه رسمی متن آگهی مفقودی سند کمپانی خودرو

خانم / آقا / شرکت/ مالک خودرو ………. سیستم………… تیپ ………….به رنگ ……………..مدل …………. به شماره موتور ……………….و شماره شاسی…………….. به شماره پلاک ……………..به علت فقدان سند، تقاضای صدور سند المثنی نموده است. لذا چنانچه هر گونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف 15 روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ……………واقع …………………… مراجعه نمایند.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

متن آگهی مفقودی سند کمپانی خودرودیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به بالا