تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
مفقودی زمین

متن مفقودی برگه های واگذاری زمین

متن مفقودی برگه های واگذاری زمین به شماره برگه ها سهام و اشاره دارد.
  • یکشنبه، ۰۳ دی ۱۴۰۲
تایید مالکیت ملک در روزنامه

چاپ آگهی ملک در روزنامه برای احداث جایگاه سوخت

راهنمای چاپ آگهی ملک در روزنامه برای احداث جایگاه سوخت ( گازوئیل - پمپ بنزین و گاز CNG )
  • پنجشنبه، ۳۰ آذر ۱۴۰۲
مفقودی کارت هوشمند راننده

متن مفقودی کارت هوشمند خودرو

کارت هوشمند خودرو برای خودروهای باری و مسافرکشی کاربرد دارد.
  • یکشنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۲
سند ملک

گم شدن سند مالکیت ملک

چاپ متن مفقوی یا گم شدن سند مالکیت ملک ( آپارتمان/ مغازه/ زمین/ کارگاه/.... ) در روزنامه یکی از مواردی است که برای گرفتن المثنی لازم می باشد.
  • یکشنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۲
آگهی فراخوان در روزنامه

نمونه آگهی فراخوان انتخاب حسابرس در روزنامه

متن و نمونه آگهی فراخوان انتخاب حسابرس در روزنامه
  • جمعه، ۲۴ آذر ۱۴۰۲
دفتر روزنامه سراسری

چاپ آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 در روزنامه

چاپ آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار یکی از شرایط اخذ سند است.
  • جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲
چاپ مفقودی کارت

چاپ مفقودی کارت تردد در روزنامه

چاپ مفقودی کارت تردد در روزنامه کثیرالانتشار سراسری یکی از مراحل اخذ کارت المثنی است.
  • پنجشنبه، ۰۹ آذر ۱۴۰۲

متن آگهی مفقودی دانشنامه

متن آگهی مفقودی دانشنامه شامل مشخصات فردی و دانشگاه می باشد.
  • شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲
کارت دانشجویی

متن مفقودی کارت دانشجویی

متن مفقودی کارت دانشجویی جهت چاپ در روزنامه به اطلاعات دانشجویی و دانشگاه اشاره دارد.
  • شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲
مفقودی پروانه

متن مفقودی پروانه ساختمانی

در متن مفقودی پروانه ساختمانی به موقعیت شماره و محل ساخت و مالک آن اشاره می شود.
  • پنجشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۲
رفتن به بالا