تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
  • دوشنبه، ۰۴ دی ۱۴۰۲ :: ۰۶:۲۶

متن آگهی مفقودی برگ سبز خودرو شامل مشخصات مالک و خودرو می باشد.

The missing text of the vehicle document

متن آگهی مفقودی برگ سبز خودرو

به گزارش سامانه چاپ آگهی،  مشخصات لازم برای چاپ مفقودی در روزنامه برگ سبز خودرو بدین شرح است»

نوع خودرو:

سیستم:

تیپ:

مدل:

به شماره موتور:

شماره شاسی:

به شماره پلاک:

به مالكیت:

به شماره ملی:

نمونه متن آگهی مفقودی برگ سبز خودرو در روزنامه

برگ سبز خودرو ………… به شماره پلاک ………… مدل ………… به شماره موتور ………… شماره شاسی ………… به رنگ ………… به مالكیت آقا / خانم ………… به شماره ملی ………… صادره از ………… مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برای سفارش چاپ آگهی برگ سبز خودرو می توانید کلمه برگ سبز را به شماره ۰۹۹۱.۴۲۲.۰۰۸۰ پیامک کنید یا اینکه مشخصات لازم را در سامانه چاپ آگهی به آدرس www.chapeagahi.ir بارکذاری کنید.

 

چاپ آگهی مفقودی در روزنامه

چاپ آگهی مفقودی در روزنامه

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به بالا